AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Vzdělávání lektorů

Aktualizováno: 20.10.2014 17:01
VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ

Vzdělávání lektorů OP VK

Celý název projektu: Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: cz.1.07/3.2.03/05.0019
Podrobný popis projektu ZDE

Vzdělávací aktivity projektu:
(akreditované kurzy jsou označeny *)
Termíny jednotlivých aktivit budou postupně doplňovány.
Počet míst v kurzu je omezen.

1. LEKTORKÉ DOVEDNOSTI
Cílem modulu je rozvoj lektorských dovedností, obeznámení s novými metodikami ve vzdělávání.
Obsah kurzu: využití IT v práci lektora, zvládání konfliktní a nespolupracující skupiny, kreativní práce a tvorba myšlenkových map, prezentační a lektorské dovednosti.
Termíny: vždy čt-pá 11.-12.12.2013 | 17.-18.12.2013 | dále individuální konzultace 2h/osoba, čas: 9.00-17.00 hod.

2. LEKTOR AKTIVIT V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ *
Cílem modulu je vyškolit lektory pro práci v multisenzorickém prostředí.
Obsah: úvod do metody Snoezelen, typy a vybavení multisenzorických místností, cíle a principy Snoezelen, rozvoj kognitivních schopností, jak využít Snoezelen při práci s rodinami se specifickými potřebami, příprava vlastního programu.
Délka kurzu: 5x 8hodin (+individuální konzultace)
Termíny: 24.1.,28.1.,31.1. a 7.2.,14.2. 2014 / dále individuální konzultace 2h/osoba, čas: 9.00 - 17.00 hodin.

3. MEDIAČNÍ TECHNIKY PRO LEKTORY *
Cílem modulu je vybavit lektory nástroji mediačních technik a naučit je předávat tyto techniky dále klientům.
Obsah kurzu: teorie komunikace, vyjednávání, reakce v náročných emočně vypjatých situacích, bariéry v komunikaci, konflikt a jeho řešení, nácvik mediačních technik, úskalí a možnosti mediace v rodinách, bezpečný přechod dítěte z biologické do náhradní rodiny, kontakt dítěte s biologickou rodinou.
Délka kurzu: 8x 8hodin.
Termíny: 10.3.,17.3.,24.3.,31.3. a 7.4.,14.4.,28.4.,29.4.2014 / dále individuální konzultace 2h/ osoba, čas: 9.00 - 17.00 hodin.

4. VYUŽITÍ MUZIKOTERAPEUTICKÝCH TECHNIK PRO LEKTORY *
Cílem modulu je vyškolit lektory v oblasti metodických poznatků a dovedností v rámci koordinačních, komunikativních a kreativních muzikoterapeutických postupů.
Obsah kurzu: Teorie muzikoterapie, hudba těla, metodická fáze koordinace, metodická fáze komunikace, metodická fáze kreativita, zpracování závěrečné práce.
Délka kurzu: 5x 8hodin (+individuální konzultace)
Termíny:
10.9.,17.9.,24.9. a 1.10.,8.10. 2014 / dále individuální konzultace 2h/osoba, čas: 9.00 -17.00 hodin.

5. INKLUZIVNÍ TECHNIKY TÝMOVÉ PRÁCE PRO LEKTORY *
Cílem modulu je naučit lektory zprostředkovat znalosti a techniky, které pomůžou klientům lépe zvládat klíčové situace, jakými jsou např. příchod dětí do rodiny, styk s jeho biologickou rodinou, zvládání odlišností dítěte a jeho začleněním rodiny a kolektivu ve škole.
Obsah kurzu: jak budovat postoj k odlišnostem, mainstreaming vs. inkluze, aktivizace rodiny k dosažení inkluze, metody inkluze v praxi.
Délka kurzu: 4x 8hodin
Termíny: 3.11.,4.11.,10.11.,11.11.2014 / dále individuální konzultace 2h/osoba, čas: 9.00 - 17.00 hodin.

6. ÚVOD DO KRIZOVÉ INTERVENCE *

Tato aktivita si klade za cíl vybavit lektory pro náhradní rodiny, pěstouny a další rodiny z agendy SPODu nástroji krizové intervence, aby uměli reagovat v náročně vypjatých situacích, zvládnout sebe, zredukovat okamžité ohrožení, vyjednávat s dítětem i rodinou.
Obsah kurzu: specifika krizových situací, základy bezpečného jednání a komunikace v krizových situacích, základy intervenčního pohovoru, práce s emocemi, legislativa.
Délka kurzu: 2x 7,5 hodin

Bližší informace - kontakt:
Manažerka aktivit: Bohdana Poláchová | e-mail: bohdana.polachova@akropolis-uh.cz | tel.: 775 625 925


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.