AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Sportíci

Aktualizováno: 12.1.2015 15:25
Informace o ceně: 900,-/pololetí, 1800,-/školní rok

S nahadeti2
P ráce
O rientace
R adost
T rpělivost
Í individualita
K ondice

Sportík je pohybově zaměřená volnočasová aktivita pro děti od 4-7 let. Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které se bude snažit spolupracovat a orientovat v pohybových aktivitách různého zaměření. Bude mít radost z pohybu, naučí se trpělivosti a zvýší si svoji kondici.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka,budeme se snažit využívat pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti budeme učit. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním povedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je, budeme směřovat všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

 

Děti se v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem formou her, sportovních cvičení, cvičení na nářadích i doprovodných aktivit protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se základy sportu.

Metodika hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik kolektivních her.

Lektorka: Bohdana Poláchová

 

 

 

 

 


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.