AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Rodinné konstelace

Aktualizováno: 3.2.2015 8:10
Informace o ceně: 1600,-Kč

Jak rozumět sami sobě a svým bližním

R O D I N N É K O N S T E L A C E


Jsou prožitkovou metodou, která zviditelňuje a harmonizuje vlivy skrytých nevědomých sil působících v rodinách a v partnerských vztazích.

 

• Ukazují, jak jsme ovlivňováni osudy žijících i zemřelých členů rodiny a jak tyto vlivy často stojí za našimi neúspěchy ve vztazích s rodiči, partnery a dětmi.

• Objasňují rodinné vazby, které často zásadně ovlivňují zdraví a úspěch.

• Pomáhají vyrovnat se s těžkými i tragickými osudy v rodinách.

• Otevírají nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění.


Rodinné konstelace pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

Pro absolvování dvoudenního semináře není třeba žádných odborných znalostí, stačí znát důležitá fakta ze života své rodiny. Nejdůležitější je však odhodlání ke změně svých životních postojů a myšlení.


Kde chybí láska a odpuštění, tam se učíme přijímat svoji minulost srdcem a poklonit se před ní.

 

 


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.