AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Praktická intuice

Aktualizováno: 3.9.2014 8:40
Informace o ceně: u přihlášky

Potřebujete pomoci zvládnout životní situace? Chcete upevnit sebedůvěru?

Cítíte vnitřní neklid a nevíte kudy kam?


Odpovědi najdete v kurzu

P R A K T I C K Á  I N T U I C E


Projdete více než dvaceti různými technikami, ve kterých si budete intuitivně odpovídat nejen na vámi položené otázky.


Rozšíříte svou schopnost vnímání prostřednictvím svých pěti smyslů.

Naučíte se zachycovat a vykládat intuitivní vjemy.

Budete umět vědomě pracovat s intuicí.

Dozvíte se, jak pracovat se strachy.

Pochopíte, že největšího rádce, učitele a průvodce máte v sobě.


Pomocí intuice jsme schopni vnímat své nejniternější pocity, které nás spolehlivě vedou k naší jedinečnosti, k naplnění našeho životního úkolu. Intuice nás vede k hlubšímu pochopení lidského osudu.


Je to právě intuice, která nám umožňuje činit karmicky správná rozhodnutí.

(Deepak Chopra


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.