AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Leonardo mobility 2013

Aktualizováno: 6.3.2014 10:12
Projekt č.: CZ/13/LLP-LdV/PLM/134007

Uprostřed podzimu 25. 10. - 7. 11. 2013 byla uskutečněna dvoutýdenní pracovní stáž ve Velké Británii, za účelem odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt mobility v rámci celoživotního učení s názvem Leonardo da Vinci, byl uskutečněn prostřednictvím vzdělávacího, rodinného a dobrovolnického centra Akropolis v Uherském Hradišti.Tuto velmi obohacující příležitost, mohli využít pracovníci v pomáhajících profesích. Rovněž mohly být zapojeny osoby s kvalifikací pracovníků v sociální oblasti, které byly bez zaměstnání a stáž by jim mohla pomoci v uplatnění na trhu práce.

Vybráno pro stáž bylo 10 osob s VŠ nebo VOŠ vzděláním, pracující v pomáhajících profesích, spolupracující s centrem Akropolis. V rámci stáže, si účastníci prošli kulturní a jazykovou přípravou.
Koordinaci a supervizi účastníků prováděla za Akropolis, o. s. (příjemce grantu) během stáže vedoucí projektu Dagmar Mega. Pomoc při organizaci ubytování a kulturního programu, byla zajištěna zprostředkujícím partnerem Bridgwater International panem cllr.Brianem Smedleym.
Místem výkonu stáže byly dvě hostitelské organizace UK  Worcester Snoezelen ve Worcester - což je nezávislá charitativní organizace, nabízející svým klientům multisenzorické prostředí, kde je možné naplno využívat svých smyslů (hmatových, sluchových, zrakových) a relaxovat. Prostředí vhodné jak pro děti, tak dospělé v každém věku. Hlavní klientelou organizace jsou osoby s tělesným a duševním postižením. Dalším místem výkonu stáže bylo komunitní centrum  Eastover Community And Sports Trust v Bridgwater, zabývající se sociálně aktivizačními službami pro osoby bez přístřeší, programy pro osoby ekonomicky slabými, matkami s dětmi v tíživé situaci.
Rozšíření znalostí a zkušeností ze sociální oblasti bylo pro účastníky stáže velkým přínosem, jako i seznámení se sociokulturním prostředím a zlepšení jazykové vybavenosti. Pro některé z účastníků se stáž stala životní událostí. Předání zkušeností a obohacení v profesní i osobní rovině. Dalším faktorem bylo rozšíření vědomostí v oblasti snoezelen. Stáž byla natolik inspirativní, že uherskohradišťské centrum plánuje zařadit do svých aktivit, jednu z nejoblíbenějších aktivit centra Worcester Snoezelen "Rock school"." Věříme, že díky posbíraným zkušenostem budeme stejně úspěšní jako naši angličtí kolegové." Uvedl Mgr. Zdeněk Vilímek, mezikoterapeut a speciální pedagog z centra Akropolis v Uherském Hradišti.

Fotogalerie ze stáže.

Podrobné informace: Leonardo mobility


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.