AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Leonardo da Vinci | projekt mobility 2012 | pracovní stáž ve Velké Británii

Aktualizováno: 1.3.2013 17:16
Předkladatelem projektu bylo Akropolis, o.s. provozující vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost - dospělé a mládež - se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd.

Předmětem projektu byl výjezd 10 pracovníků na dvoutýdenní stáž (12.-25.10.2012) do partnerských organizací People Can a Worcester Snoezelen za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou.

Pracovní stáž umožnila účastnicím poznat zcela nové prostředí, měly možnost navštívit celou řadu nových a zajímavých pracovišť v Bridgwateru, Cheddaru, Watchetu, Worcesteru a setkat se s lidmi pracujících v sociální oblasti.

Během stáže účastnice poznaly charitativní a sociální organizaci People Can, která působí v rámci celého Somersetu a její další odloučená pracoviště. Tato organizace poskytuje lidem pomoc v tíživé životní situace. Dalším místem stáže byla nezávislá charitativní organizace Worchester snoezel, která nabízí osobám s těžkým mentálním postižením multismyslové prostředí, které mohou zkoumat přes zrak, sluch, čich nebo dotyk a zvyšovat si tak kvalitu života.

Účastnice si rozšířily své profesní znalosti v sociální oblasti, přivezly si spoustu nových nápadů, které prakticky využijí ve svém pracovním zaměření. Díky přímé osobní zkušenosti využijí poznatky i pro svůj osobní rozvoj. A jak samy popisují, mj. si zdokonalily jazykové dovednosti, měly možnost komparace edukačního systému, seznámit se se sociokulturním prostředím. Přivezly si nové zážitky z prostředí Snoezelen, z individuální muzikoterapie, prohloubily schopnost naslouchat druhým a především si díky novým inspiracím přivezly novou chuť k práci ve svém oboru a zaměření.

Stáži předcházela dvouměsíční jazyková a kulturní příprava. Vzhledem k pozitivním ohlasům a spokojenosti všech zúčastněných, připravujeme v následujícím období další pracovní stáže.

Fotografie z pracovní stáže najdete na našem facebooku centra Akropolis.

O programu Leonardo da Vinci.

 

 

loga.naep


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.