AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

pracovní stáž ve Velké Británii - Leonardo mobility

Aktualizováno: 18.7.2012 15:59
Rozšíření odborných dovedností pracovníků v rodinných centrech
mobilitní projekt č. CZ/11/LLP-LdV/PLM/134003
Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) LEONARDO DA VINCI, podpořen Národní agenturou evropských programů.

Centrum Akropolis bylo vysílající organizací a koordinátorem projektu v programu celoživotního učení LLP  Leonardo.
Partnery projektu byli Hamp comminity association a Bridgwater International (koordinátor Cllr. Brian Smedley)  Stáže se zúčastnilo celkem 10 osob působících v rodinných centrech či v souvisejících sociálních službách.
Předmětem projektu byl výjezd této skupiny na dvoutýdenní stáž (11.9.-24.9.2011 - odlet byl z důvodu absence letu posunut na 25.9.2011) do partnerské organizace HCA V Bridgwateru, Somerset za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou
Dle pracovního zaměření byly účastnice zapojeny do pracovních aktivit na pracovištích HCA - zejména Recreation centre (nízkoprahové centrum pro děti a mládež a místní komunitu), advice centre (poradenské centrum pro osoby v tíživé životní situaci, imigranty ad). a Hamp Childrens centre (dětské centrum - "jesličky a školka").
Cílem bylo poznat pracovní proces a náplň práce sociálních pracovníků ve Velké Británii, způsob a metody práce s cílovými skupinami, seznámení se s britským sociálním systémem a navázání kontaktů.
Dílčím cílem byl rozvoj komunikace v cizím jazyce (angličtině) a poznání britského prostředí a kultury.
Účastnicím se stáž velmi líbila, vrátily se plny dojmů, nových zkušeností a zážitků, což všem dodalo energii při náročné práci v oblasti  sociálních služeb a služeb souvisejících.
Stáži předcházela dvouměsíční jazyková a kulturní příprava.
Vzhledem k pozitivním ohlasům a spokojenosti všech zúčastněných připravujeme v následujícím období další pracovní stáže.
Našim partnerům, zejména Cllr. Brianu Smedley a Janě Bránecké, děkujeme za skvělou spolupráci, která přispěla k hladkému průběhu stáže!
Fotografie z pracovní stáže:
childrens centre garden in Childrens centre at work2 multisenzory room creativs v terenu at work activity activity childrens centre

naep logoEUvzdelavani logoDZS

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.