AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Kurzy Genderové brýle

Aktualizováno: 22.4.2015 8:59
Informace o ceně: zdarma


Chcete zvýšit své šance v zaměstnání? 

 

KURZY PROJEKTU:

- PLUS - jak využít rodičovské kompetence v zaměstnání (rodiče získají rodičovstvím řadu dovedností, které si často neuvědomují). Kurz rozvíjí měkké dovednosti (např. komunikační, organizační, prezentační, řešení konfliktů, time managment), které jsou v pracovním světě stále žádanější. Rodina je místem, které tyto dovednosti trénuje, a zaměstnání je místem, které je vyžaduje.

Ukážeme si, že co se člověk prací pro rodinu naučí, může v zaměstnání dobře využít.

 

- PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ - pracovní právo, pracovněprávní vztahy, možnosti zaměstnání, překážky v práci, připravíte se na vstupní pohovor do zaměstnání, zorientujete se na trhu práce ...


- PREZENTACE, DIGITALIZACE A ARCHIVACE - kurz práce s PC technikou, prezentace v PowerPointu, digitalizace a archivace dokumentů, základy grafického programu Corel Draw.

 

- GESTO - vysvětlíme si, co je gender, pomůžeme Vám rozpoznat genderové stereotypy, asertivně na ně reagovat a tím získat lepší postavení na trhu práce. Zároveň poodkryjeme stereotypy ve výchově dětí, provázání výchovy a volby povolání. Dozvíte se, jak jako rodiče můžete podpořit rozvoj silných stránek Vašich dětí bez zatížení stereotypích výchovných modelů. Určitě objevíte více o sobě samých - jak moc jste byli ovlivněni Vy, jak jste se se svou rolí smířili, a co byste rád změnili. Na praktických příkladech si ukážeme, jaký vliv má rozdělení placené a nepracené práce ve společnosti i v rodině, jak je důležité umět oceňovat práci svou i ostatních, objasníme si, co jsou mužské a ženské role a jak se mění vnímání těchto rolí. Budeme se věnovat time managementu, který Vám může pomoci sladit rodinu a práci.


Podrobný popis projektu: Projekt Genderové brýle

 

Projekt Genderové brýle je financován z prostředků ESF

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

 

Projekt řeší prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce:

- rodiče vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, dlouhodobě nezaměstnané ženy, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, ženy starší 50ti let

Během tří let trvání projektu realizujeme celkem 4 kurzy v 5 výukových blocích (od podzimu 2013 v 5 kurzů).

Klienti mají možnost čerpat příspěvek na hlídání dětí do 3 let.

S veškerými materiály bude nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů a budou archivovány dle pokynů ESF.

 

Název projektu: Potřebujeme genderové brýle?. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00322

Doba trvání projektu: 03/2012 - 02/2015

 

logo projektu

Logo - GenBrýleBlack2Partneři projektu: Obec Strání  www.strani.cz, Euregnia s.r.o. www.euregnia.cz

více informací na:

tel.: 608 981 095

 

email.: genderovebryle@akropolis-uh.cz

 

Kordinátor projektu: Pavlína Krátká

 

Více informací o genderové problematice, či případné dotazy Vám zodpovíme zde: g.poradna@akropolis-uh.cz

 

 

 


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.