AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Individuální konzultace

Aktualizováno: 16.2.2015 13:08
Informace o ceně: 300,-Kč/hod.
Lektoři: Dagmar Mega

Každý z nás se může dostat do situace, kdy pociťuje nespokojenost v některé oblasti svého života, aktuálně nebo dlouhodobě. Není projevem slabosti nebo neschopnosti požádat o pomoc, podporu, motivaci a doprovázení v takové situaci.

Konzultace jsou zaměřené na dospělé a problematiku osobního rozvoje, mužsko-ženských vztahů, rodičovství...
Přichází lidé s osobními starostmi a obtížemi, jako je např. zklamání ve vztazích, opakující se typy konfliktních situací, nižší sebedůvěra, nejistota ohledně dalšího životního směřování. Mnohdy jsou při konzultacích oslovována témata jako jsou partnerské vztahy, osamostatnění se, hledání sebe sama, upevnění vlastní identity, smysluplná náplň času, rozhodování o životní změně ...

Konzultace napomáhá k získání nadhledu a vhledu do problému či situace, pomáhá rozpoznat příčinu sporů i vlastní nespokojenosti s řešením situace, chováním a reakcím na některé podněty i se sebou samým. Cílem sezení je lépe porozumět dané situaci či problému, pochopit, proč se tak děje a hledat krůček po krůčku cestu k sobě, přijetí vlastních nedokonalostí a naučit se s nimi žít i s ohledem na naše blízké a okolí.

Můj přístup vychází z individuální psychologie, nenabízím rady a univerzální návody, spíše otázky, ráda pracuji s metaforou, imaginací .. vše pak vede k porozumění a objevení cesty ke změně.
Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všem co se týká klienta/klientky a nesdělovat nic z údajů o klientovi ani z toho, co je předmětem konzultace, žádné třetí osobě.


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.