AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Gramotnost není jenom čtení

Aktualizováno: 13.4.2015 16:17
Informace o ceně: zdarma

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz


Cyklus bezplatného vzdělávání pro občany obcí do 2000 obyvatel startuje.


OPVK_gramotnost_logo

Semináře a konzultace s odbornými lektory se uskuteční v dubnu na ZŠ v Březové, v květnu a červnu na OÚ v Tupesích.

Přihlásit se můžete na tyto kurzy:

Nenechám se napálit - spotřebitelská gramotnost s lektorem DiS. Janem Hoférkem -  21.5.2015 Tupesy

- kurz, jehož cílem je naučit účastníky znát a účelně využívat pravidla ochrany spotřebitele, odhalit rozpory v kupní smlouvě, vytknout vadu a uplatnit své právo na reklamaci dle nového Občanského zákoníku. Posvítíme si na práva spotřebitele při využívání e-shopů. Zkrátka je to kurz, který má pomoci, jak nenaletět „Šmejdům".


Naučte se jak s chytrými telefony či tablety se uskuteční ve dvou dnech s lektorem Ing. Jiřím Pytelou - 14. a 15.4.2015 Březová, 6. a 7.5.2015 Tupesy

- kurz  je určen každému, komu se zdá, že je nevyužívá naplno, či se chce dozvědět, v čem všem by mu mohlo pomoci či ušetřit čas, lidem, kteří plánují koupi chytrého telefonu či tabletu či to s ním příliš neumí, nebo se chtějí dozvědět více a lépe využít jeho přednosti a funkce.


Neznalost zákona neomlouvá - kurz právní gramotnosti bude realizován ve dvou dnech s lektorem Mgr. Lukášem Rezkem - 13. a 14.5.2015 Tupesy

- Nový občanský zákoník, právo dědické, vlastnictví a sousedské právo, omezení vlastnického práva, právní vztahy k nemovitostem, rozhrady, věcná břemena, právo stavby, Nájem a pacht, nové pojetí smluv, výprosa a výpůjčka, nový katastrální zákon, zápisy do katastru nemovitostí, nové pojetí odpovědnosti a náhrad škod, základy nového pojištění, zákon o obchodních korporacích.


Živím sám sebe - základy podnikání a sebeprezentace - s lektorkou Mgr. Dagmar Mega - 3. a 4. 6.2015 Tupesy

- účastníci získají základní přehled o způsobech a možnostech podnikání. Uvědomí si možnosti, které nabízí životní prostředí venkova. Uvědomí si šanci i rizika s podnikáním spojená. Dostanou vhled do podnikatelské činnosti, informace nutné k založení živnosti, přehled o zákonných normách vztahujících se k podnikání.


Peníze se počítají - finanční gramotnost s lektorkou Mgr. Dagmar Mega - 28.5.2015 Tupesy

- cílem kurzu je připravit účastníky na to, aby dokázali účelně hospodařit se svými prostředky, zamyslet se nad možností spoření a investic, dále aby znali pravidla bezpečného zadlužení, a aby odhadli rizika schopnosti splácet a jejich důsledky.


 

Vzdělávání bude probíhat v Březové vždy v časech od 14:00 do 19:00 hodin

a v Tupesích od 8:30 do 13:30 hodin.

Během seminářů je zajištěno hlídání dětí a občerstvení pro účastníky.

Vše je pro účastníky projektu zdarma.

Projekt Gramotnost není jenom čtení je podpořen z Evropského sociálního fondu.

 

Pro další dotazy se můžete obrátit na tel.: 608 851 095 , email:pavlina.kratka@akropolis-uh.cz


 

 


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.