AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Poradna pro genderovou problematiku a slaďování rodiny a práce

Aktualizováno: 21.9.2012 13:05
Informace o ceně: zdarma
Lektoři: Dagmar Mega

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK
Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství v oblasti genderové problematiky.

Naší snahou je pomoci rozširovat dobrou praxi, informace a materály, které již byly zpracovány, sbírat podněty, hledat odpovědi a rozvíjet témata, která přispějí k vnímání a respektování diverzity bez ohledu na pohlaví a podporují rovné příležitosti. čerpáme jednak z vlastních znalostí a zkušeností a také z know-how našich partnerů tuzemských i zahraničních.

Zaměřujeme se jednak na problematiku odbourávání genderových stereotypů, slaďování rodiny a práce i genderově korektní výchovy  - zde se na nás můžete obracet s dotazy např, jak reagovat na tvrzení, že něco je jen pro kluky a něco jen pro holky, dělba práce v domácnosti na mužské a ženské atd .. a také s dotazy na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce např. znevýhodňování na pracovišti z důvodu pohlaví, péče o děti apod.

Tato služba je zamýšlena především jako primární poradenství, které má usnadnit orientaci v genderové problematice. Pokud je problém hlubší a vyžaduje specialistu, doporučíme Vám další postup.

Jak nás můžete kontaktovat?

1. Osobní návštěvou (konzultace problému a objednání k poradci):
Akropolis,o.s.
Stará Tenice 1195
Uherské Hradiště 686 01
úřední hodiny kanceláře denně od 8 do 15 hodin
2. E-mailem: g.poradna@akropolis-uh.cz
3. telefonicky 605273426 nebo 608851095
4. kontaktním formulářem přihlášky níže, kde je v poznámce prostor pro otázku k tématu a poradce Vás bude kontaktovat.


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.