AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Kurz francouzštiny pro začátečníky

Aktualizováno: 30.6.2014 10:40
Informace o ceně: informace u přihlášky

Kurz probíhá v malých skupinkách do 8 lidí v prostorách centra Akropolis ve Staré Tenici v Uherském Hradišti.

Výuka probíhá jednou týdně podle učebnicového kompletu On y va, který obsahuje učebnici, pracovní sešit a nahrávky rodilých mluvčí. Těžištěm kurzu je mluvení, čtení, psaní, porozumění textu a gramatika.

Podrobněji se naučíte: pozdravit, oslovit, poděkovat, představit se, dotázat se na jméno, národnost, původ, určit místo osoby, hovořit o zemích, o městech, situovat země, města na mapě; pojmenovat předměty, které nás obklopují; vyjádřit překvapení, podiv, nevědomost

 

Gramatika: členy, nepravidelné sloveso být, pravidelná slovesa 1. třídy, otázky, předložky à, en, de; podstatná jména a přídavná jména; základní číslovky 1 - 10.

 

Přijďte se naučit jazyk, který se nepoužívá pouze ve Francii, ale i ve frankofonních zemích celého světa, a to v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Monaku, Kanadě a dalších.
Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

 


 Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.