AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé a pokročilé

Aktualizováno: 30.6.2014 10:51
Informace o ceně: informace u přihlášky

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé

Kurzy probíhají v malých skupinkách cca 5 - 10 lidí, v prostorách centra Akropolis ve Staré Tenici v Uherském Hradišti.
Délka kurzu 15 lekcí.

Výuka bude probíhat jednou týdně podle učebnicového kompletu On y va, který obsahuje učebnici, pracovní sešit a nahrávky rodilých mluvčí.
Těžištěm kurzu je mluvení, čtení, psaní, porozumění textu a gramatika.
Už byste měli znát pozdravy, oslovení, základní číslovky, národnosti, země, sloveso být, mít, ukazovací zájmena nesamostatná, stahování členu určitého, časování pravidelných sloves 1. třídy.
Podrobněji se naučíte: vyjádřit čas, hovořit o počasí, podnebí ve Francii a u nás, domluvit si schůzku, popsat svůj denní/týdenní program, napsat blahopřání, adresu, popsat svůj týden/týden svých rodičů, napsat slohovou práci, vylíčit své dojmy z návštěvy města/země, hláskovat jména, slova; napsat pozdrav z výletu, popsat město, dotázat se na cestu a odpovědět, hovořit o dopravních prostředcích, vyjádřit vzdálenost dvou míst, slovesa na-ir a na -dre, futur proche, řadové číslovky.

Přijďte se naučit jazyk, který se nepoužívá pouze ve Francii, ale i ve frankofonních zemích celého světa, a to v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Monaku, Kanadě a dalších.
Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

 


Kurz francouzštiny pro pokročilé

Výuka bude probíhat jednou týdně podle učebnicového kompletu On y va, který obsahuje učebnici, pracovní sešit a nahrávky rodilých mluvčí. Těžištěm kurzu je mluvení, čtení, psaní, porozumění textu a gramatika.

Už byste měli znát pozdravy, oslovení, základní číslovky, národnosti, země, sloveso být mít, ukazovací zájmena nesamostatná, stahování členu určitého, časování pravidelných sloves na
-ir, vyjadřování data a hodin, passé composé s avoir.

Podrobněji se naučíte: blahopřát k narozeninám, vylíčit oslavu narozenin, vylíčit svůj pobyt na horách, hovořit o sportech, vyjádřit své sny, touhy, přání, pojmenovat nejběžnější choroby, popsat lidské tělo, vést rozhovor u lékaře, hovořit o zdravém způsobu života.


Přijďte se naučit jazyk, který se nepoužívá pouze ve Francii, ale i ve frankofonních zemích celého světa, a to v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Monaku, Kanadě a dalších.
Výukové materiály jsou v ceně kurzu.
Kurz probíhají v malých skupinkách do 8 lidí, v prostorách centra Akropolis ve Staré Tenici v Uherském Hradišti.
Délka kurzu 15 lekcí.

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.