AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Cíl služby

Aktualizováno: 8.4.2015 13:32
V centru AKROPOLIS od září 2009 byla rozšířena služba hlídání dětí Miniškolky a dětského koutku o celodenní hlídání dětí od 1,5 roku plně v souladu s doporučením MPSV DSCN4328-1000 ČR.

Zřízením miniškolky Rolnička pomáháme rodičům malých dětí slaďovat rodinný a profesní život. Vytvořením prostředí přátelského dětem umožníme rodičům návrat do zaměstnání či jinou formu jejich seberealizace.

Jedná se o dvě třídy s celodenním režimem, kdy minimální počet na jednu pečovatelku je 6 dětí. Celková kapacita obou tříd je 18 dětí denně.

Miniškolka Rolnička je službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku. Program miniškolky Rolnička je v souladu se vzdělávacím systémem jeslí a mateřských škol s přihlédnutím na věkové zvláštnosti dětí.
Pracujeme s malou skupinkou dětí, což umožňuje individuální výchovnou péči. Rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou. V rámci výukového programu je součástí muzikoterapie, balanční cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd.
Dle domluvy a přání rodičů lze zařadit do programu další aktivity za úhradu - např. výuka angličtiny a další.

Je zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Součástí je pohyb na čerstvém vzduchu (vycházky po nábřeží řeky Moravy, na dětské hřiště v sousedství centra, přilehlé parky atd.), v případě nepříznivého počasí využíváme pobyt ve sportovním sále v 1. patře Akropolis, které je vhodně vybaveno sportovním a didaktickým náčiním a nářadím. 
Je zajištěn stravovací a pitný režim (dovoz obědů ze stravovacího zařízení v Huštěnovicíh) a spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí.
Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.

Péči o děti zajišťují pečovatelky s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta, ošetřovatele nebo pracovníka v sociálních službách, mají dostatečnou praxi s malými dětmi a jsou zaškoleny do metodiky výchovné práce s malými dětmi zpracované vedoucí miniškolky Rolnička.

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.