AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Angličtina pro začátečníky

Aktualizováno: 23.4.2013 14:40
Informace o ceně: 1800,-Kč
Lektoři: David Kolaja


Kurzy angličtiny probíhají v malých skupinách cca. 6-10 lidí, v prostorách centra Akropolis na Staré Tenici.

Začátečníci - kurz určen pro úplné začátečníky.

Kurz pro všechny, kteří mají chuť naučit se či osvěžit si základy jazyka. Budeme na sobě pracovat tak, abychom na konci kurzu byli mimo jiné schopni podat základní informace v přítomném, budoucím i minulém čase. Uměli tvořit otázky, záporné věty, množná čísla podstatných jmen, používat základní předložky, osobní i přivlastňovací zájmena. Budeme tedy pracovat tak, abyste byli schopni se jednoduchým způsobem domluvit a porozumět základním větám v anglickém jazyce.

Don't wish it was easier. Wish you were better!
Nepřejte si, aby to bylo jednodušší. Přejte si být lepší!
- Jim Rohn -

Těším se na setkání!

 

Úhrada kurzovného se provádí při zápisu do kurzu, případně platbou převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.