AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Aerobik Children 11-13 let

Aktualizováno: 11.8.2014 20:45
Informace o ceně: 900,-/pololetí, 1800,-/školní rok

*Aerobik pro děti závodní je navazující příprava pro týmové choreografie s rozličným náčiním a přípravou na soutěže týmů Aerobic Tour, Děti fitness aneb sportem proti drogám,
regionální, krajské a celostátní soutěže pódiových skladeb a pod. Děti se připravují i na soutěže jednotlivců, které probíhají vždy na podzim.

Lektorka: Amálie Foltýnová a Veronika Omelková

- je nutno podrobně naplánovat činnosti po celou dobu cvičební jednotky
- používáme klasickou mixovanou hudbu na aerobik
- rychlost hudby kolem 138 BPM, intenzitu cvičení zvyšujeme v rámci většího rozsahu pohybu a práce paží, v opačném případě můžeme v některé časti hodiny použít i hudbu rychlejší pro kondiční účel cvičení
- vysoká rychlost hudby při nacvičování nových prvků může ovlivnit správné technické provedení (může se objevit spousta chyb ve správném držení těla a při práci paží)
- při nacvičování choreografie můžeme využít pro navození atmosféry motivační názvosloví či taneční prvky
- období růstové akcelerace - cvikům na protahování a posílení svalů věnujeme velkou pozornost, zaměřujeme se na techniku, zdůrazňujeme správnou výchozí polohu, vyvarujeme se přepínání, přetahování (svalů)
- v důsledku rychlého růstu může docházet ke zhoršení koordinace, zařazujme rovnovážná cvičení a polohy

Tour OT (260) Tour OT (285)

Součástí jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích.

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného.
V období podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.