AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Aerobik BABY 5-7 let

Aktualizováno: 27.1.2015 11:30
Informace o ceně: 900,-/pololetí, 1800,-/školní rok

Přemýšlíte o tom jakou sportovní aktivitu mají dělat Vaše děti?

* Aerobik pro děti přípravka je ideální. Naučí se ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a hlavně najdou spoustu dobrých kamarádů.
Lekce jsou zaměřeny na klasický aerobik a zároveň zde děti mohou formou her posilovat a rozvíjet svoji kondici.
Nezapomíná se ani na protažení, tak aby se Vaše dítě rozvíjelo rovnoměrně.
Lektorky: Lucie Šimoníková, Sára Skopalová (odborný garant Bohdana Poláchová)

Hurá na prázdniny (165) Hurá na prázdniny (177)


* Aerobik pro děti závodní je navazující příprava pro týmové choreografie s rozličným náčiním a přípravou na soutěže týmů Aerobic Tour, Děti fitness aneb sportem proti drogám,
regionální, krajské a celostátní soutěže pódiových skladeb a pod. Děti se připravují i na soutěže jednotlivců, které probíhají vždy na podzim. Pokud nechcete děti zapojit do soutěží, je možné tuto aktivitu navštěvovat pouze kondičně a to 1x za týden.
Lektorka: Bohdana Poláchová

- v tomto věku ještě nehovoříme o aerobiku jako takovém, ale spíše o jeho prvcích, které zařazujeme do jednotlivých lekcí
- jde nám spíše o přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné zařazování dětí do kolektivu kroužku, seznamování s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku
- délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 45 - 60 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost
- děti cvičení v tomto věku velmi baví, instruktorka je pro ně velkým vzorem
- určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim (děti zapomínají pít, popřípadě si vše vypíjí na začátku lekce)
- využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
- u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
- postupně můžeme zapojovat mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému" řazení
- rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 125 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší
- základní kroky aerobiku učíme podle motivačního názvosloví a říkadel, pro děti je přirozenější a zábavnější spojit jednotlivé kroky se světem jejich fantazie
- formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
- proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
- učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva

Tour OT (65) Tour OT (100)

Součástí  jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích.

 

A co obnáší účast v soutěžích?

 

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

 


Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.